Estudi i implantació de sistemes d'automatització en els processos.

· Enginyería del procés i sistemes de control o d'automatització per a tot tipus de processos.
· Gestió, monitorització i captura de dades locals i remotes.

Solucions i estratègies per la comunicació de l'empresa.

· Recerca de solucions de telecomunicació integrades amb els sistemes de l'empresa.
· Automatitzar els processos i sistemes, integrant aplicacions amb comunicacions.

Projecció i normalització de les instal.lacions i infrastructures.

· Desenvolupament de projectes i normalització d'instal.lacions industrials.
· Projectes sobre infrastructures comunes de telecomunicació en els edificis.

Domótica i control d'edificis intel.ligents.

· Disseny i implantació de sistemes de gestió d'edificis.
· Control energètic i aportació de noves estratègies per obtimitzar els recursos en els edificis.